Change management

Hoe krijgt u uw organisatie in de juiste richting?

Wij zijn Change Managers. Wij beschikken over uitgebreide ervaring in verandermanagement en verandertrajecten. Onze werkwijze is hierbij gebaseerd op één doel: 'succesvol & organisatiebreed veranderen'. Om tot een nauwe en succesvolle samenwerking te komen, vinden de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever plaats.

Change management

Veranderen is overigens meer dan alleen het verhuizen van machines of producten. De factor 'mens' is van grote invloed in dit traject. Wij ondersteunen u organisatiebreed, namelijk van individu tot op afdelingsniveau en waar nodig op organisatieniveau, zodat u uiteindelijk de neuzen in dezelfde richting krijgt en (weer) succesvol wordt!

Van IST naar SOLL met behulp van een duidelijk stappenplan.

Cultuurverandering ter ondersteuning van filosofie verandering is een vereiste bij implementatie van bv.:
  • 6S
  • Industrie 4.0
  • Operational Excellence
  • etc.