Coaching

Trento heeft in de afgelopen 25 jaren veel verandertrajecten begeleid, hierin hebben wij ook een expertise verworven op het gebied van coaching.

Als manager of leidinggevende is het onmogelijk de rol van coach te scheiden van de beoordelaar. Progressie boeken op de gestelde doelstellingen/ontwikkelpunten worden dan minder gerealiseerd, blijkt uit de praktijk en wetenschap. Trento kan u hierin adviseren en/of individueel begeleiden.

Onze coaching is gericht op het verbeteren van de performance van uw medewerker, afdeling of organisatie, dit doen we door ontwikkeldoelen te stellen in lijn met de strategie van uw bedrijf. Deze doelen vertalen we naar de competenties, gedrag en vaardigheden van uw medewerkers met als uitgangspunt dat iedereen beter presteert en inzetbaar blijft.

Bij coachingstrajecten valt o.a. te denken aan:

  • Individuele ondersteuning van de leidinggevende.
  • Medewerkers stimuleren (“what‘s in it for me?").
  • Teambuilding.
  • Veranderingstrajecten naar een nieuw proces/werkmethode.
  • Oplossingsgericht/doelgericht denken.