Deep dive, Value Stream Map

Value Stream Mapping (Waarde-stroom-Analyse)

Een Value Stream Map is de Visual Tool voor u die detail inzichten geeft in de verbeter- en/of knelpunten binnen uw organisatie. Met een VSM brengen we uw proces van A tot Z in kaart: "Van Zand tot Klant"

Hoe komt de waarde voor uw klant tot stand.
 • Wat wil de klant?
 • Waar zit voor hem/haar de waarde precies? 
Issue                                                                                                Focus
 • Interviews, eigen kennis, middels Quick Scan                     Afdeling
 • Detail Data alle processen                                                   Proces
 • Afhankelijkheden tussen processen/afdelingen                   Flow
 • Data, Bottle Kneck en Proces analyses                               Verbetering 
Werkwijze:
Op basis van:
 • 7 Flows in Manufacturing
 • 5W + 2H vragen techniek
 • Quick Scan
Antwoorden check: 
SMART
 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdsgebonden 
KISS
 • Keep
 • It
 • Short &
 • Simple
Resultaat:
Door bespreking van de gegeven antwoorden en interviews, zijn de eerste verbeteringen direct zichtbaar.
Quick-wins zijn evident door aanbevelingen vanuit de meerkeuze antwoorden. Oplossingsrichtingen voor verbeteringen zijn duidelijk zichtbaar: een Plan van Aanpak (PvA) kan nu opgesteld worden
 
U ontvangt een Plan van Aanpak met gedetailleerde actiepunten gericht op afdeling/ proces/ eigenaar. Dit PvA is opgezet op basis van aanbevelingen, issues, oplossingen, gerangschikt van quick-wins naar investeringen Inclusief een globale inschatting van besparingen die behaald kunnen worden (geen budget bepaling).
 
Na goedkeuring van het PvA is het bepalen van het investeringsniveau noodzakelijk.
 
Tijdsbestek en kosten:
20 - 30 Werkdagen
 
Wat verwachten we van de klant:
Tijd en betrokkenheid in het te onderzoeken proces. Open minded en commitment.
 
Vervolg:
Uiteraard kunnen wij u coachen en de uitkomsten van de Value Stream Map implementeren.