Masterplan

Masterplan

Het masterplan is het fundament, gericht op uw strategische toekomstswens. Het beschrijft het totaal aan activiteiten dat moet worden uitgevoerd om tot de gewenste strategie en uitvoering van uw organisatie te komen. Vanuit het masterplan kunnen we desgewenst voor u het plan van aanpak en het implementatieplan opstellen en uitvoeren.

Wanneer is een masterplan nodig/handig?

Er is een nieuw proces, strategie, of idee over een nieuwe organisatie-inrichting, op basis van reële data, verkregen uit de Deep Dive, VSM maar hoe gaan we dit implementeren?
  • Van strategische en operationele doelstellingen naar masterplan.
  • Wat je wilt bereiken is het masterplan,
  • Hoe je het wilt bereiken is het implementatieplan. 
Routeplanning/map van Actual Value Stream Map (ASM) naar Future State Map (FSM)
Trento Engineering kan u helpen met het vertalen van deze doelstellingen naar een Masterplan. Een masterplan is de basis en een strategische toekomstschets van uw bedrijf(sonderdeel) of organisatie. Tijdens de ontwerpfase wordt het masterplan opgesteld door een Trento consultant in nauwe samenspraak met de organisatie.