Process improvement

Procesverbetering gaat over het identificeren van gebieden binnen een organisatie waar bestaande bedrijfsprocessen in zekere mate ontbreken/inefficiënt zijn. Dit kan worden gedefinieerd in termen van product- of servicekwaliteit, het voldoen aan klanttevredenheid.

Bij elk type bedrijf of organisatie zijn het de klanten die bepalen of het goed gaat. Als organisatie bepaal je wat er nodig is om je klanten te bedienen. Echter, de meeste organisaties zijn niet volgens die vragen georganiseerd, maar meer traditioneel in afdelingen die vergelijkbare taken vervullen. Denk bijvoorbeeld aan customer support of een verkoopafdeling. Organisaties zijn doorgaans niet georganiseerd rondom hun primaire taak. Bedrijfsprocessen lopen dan ook meestal over meerdere afdelingen heen. Hierdoor is samenwerken lastig en lopen de belangen uiteen. De focus ligt vaak op het optimaliseren van een afdeling. De focus zou echter beter kunnen liggen bij het optimaal realiseren van de primaire taak van de organisatie.
 
Verbetering wordt bereikt door cultuurverandering:
  • SPQDC (Safety, personnel, Quality, Delivery, costs) met PDCA (Plan, Do, Check, Act)
  • Creëer het juiste DNA, gedrag binnen de organisatie 
Vragen voor Iedereen, bij alles, overal en altijd:
  • Wat was het PLAN
  • Wat was het RESULTAAT
  • Wat was/waren de OORZAKEN van afwijking
  • Wat hebben we hierin VERBETERD
  • Wanneer zie ik hiervan RESULTAAT. 
Wat verwachten we van de klant:
Tijd en betrokkenheid in het te onderzoeken proces. Open minded en commitment.