Quick scan

Quick scan

Onze Quick Scan is de oplossing voor u om er binnen enkele dagen achter te komen waar de grootste verbeter- en knelpunten in uw organisatie zitten. Met behulp van verschillende methodieken, scannen en verifiëren wij tussen het management en de uitvoerende organisatie.

Dit doen wij o.a. met behulp van:
 • Interviews, eigen kennis
 • Process maps
 • Data analyses

Werkwijze:
Stap 1: Een eerste inzicht in de organisatie verkrijgen, met behulp van gedetailleerde (meerkeuze) vragen, op het gebied van:

 • Productie
 • Logistiek
 • Onderhoud
 • Kwaliteit
 • Personeelszaken
 • Management

Wordt getoetst aan:

 • 6S (5S + Safety/Veiligheid)
 • Operational Excellence

Stap 2: Interviews alle betrokkenen
Aandachtspunten hierbij:

 • Focus op: Klantgerichtheid, Veiligheid, Kwaliteit en efficiency
 • De 7 Manufacturing stromen
 • 5W-2H Vragen

Resultaat:
Het eindresultaat van deze scan is een helder overzicht van aanbevelingen, issues, oplossingsrichting, gerangschikt van quick-wins naar investeringen (geen budget bepaling). Vaak een bevestiging waar u al een vermoeden van had.

Door het bespreken van de gegeven antwoorden en interviews, zijn de eerste verbeteringen direct zichtbaar.
Quick-wins zijn evident door aanbevelingen vanuit de meerkeuze antwoorden. Oplossingsrichtingen voor verbeteringen zijn duidelijk zichtbaar en een Plan van Aanpak (PvA) kan nu opgesteld worden.
Na goedkeuring van het PvA is het bepalen van het investeringsniveau noodzakelijk.

Tijdsbestek:
10 - 15 werkdagen

Wat verwachten we van de klant:
Tijd en betrokkenheid in het te onderzoeken proces. Open minded en commitment.

Vervolg:
Uiteraard kunnen wij u coachen en de uitkomsten van de quick scan implementeren.