Disclaimer

DISCLAIMER TRENTO-EGINGEERING.NL

Op het gebruik van deze website (www.trento-engineering.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Trento Engineering BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, staat Trento Engineering niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. 
 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Trento Engineering BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zondermeer een relatie tussen Trento Engineering BV en de gebruiker van de website ontstaan.
 
E-mail
Trento Engineering garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen, of verwerkt omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Trento Engineering te corresponderen, accepteert u dit risico.
 
Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Trento Engineering BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Trento Engineering BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Trento Engineering BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Behalve voor persoonlijk gebruik en niet commercieel gebruik, mag niets van deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook vermenigvuldigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Trento Engineering BV daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.