Projectrapportages, een belangrijk aspect voor interne kennisoverdracht

Met projectrapportages zorgen wij ervoor dat kennis en ervaringen onderling gedeeld kunnen worden. Onlangs heeft Richard zijn project bij Kiremko gepresenteerd. Hij nam ons mee in de stappen die hij doorlopen heeft om dit project tot een goed einde te brengen.
Tijdens de presentatie van een projectrapportage wordt doorgaans eerst de opdrachtgever omschreven en daarna wordt de inhoud van de opdracht (probleemomschrijving) toegelicht. Vervolgens wordt het plan van aanpak gepresenteerd. Hierna volgt een stukje reflectie, waarbij stilgestaan wordt bij hoe de afstemming met de opdrachtgever verliep, hoe de klik met de klant was, hoe de relatie verder onderhouden wordt, hoe er omgegaan wordt met kritiek, wat er geleerd is, etc. Deze reflectie roept vaak op tot interactie vanuit de groep en resulteert in goede gesprekken waarbij men elkaar tips geeft en kennis en ervaring op actieve wijze met elkaar deelt.

De projectrapportages leveren een zeer waardevolle bijdrage aan de teamspirit en kennisdeling en zetten wij daarom regelmatig op de planning.

Vorige pagina