Derde kwartaal meeting (Q3-2023)

Afgelopen dinsdag (3 oktober) vond onze derde kwartaalmeeting plaats.

Zoals gewoonlijk gaf Jaap Piederiet de deelnemers een update over de stand van zaken, zoals instroom en doorstroom, nieuwe opdrachtgevers, nieuwe projecten en de status t/m het derde kwartaal van 2023.
Ook gaf hij een update over de lopende interne projecten (waaronder het huishoudelijk reglement, skillsmatrix, sharepoint, vernieuwing website, certificering etc.). De skillsmatrix is nader toegelicht en iedereen heeft deze ingevuld zodat er inzicht ontstaat. Deze input zal ook gebruikt worden bij evaluaties en jaarplannen.
 
John Boeve van SDWorx (HR) presenteerde het fietsenplan, dat een van de nieuwe onderdelen in ons huishoudelijke reglement zal worden.
 
Hans Kroon nam de presentatie namens het kernteam voor zijn rekening en kondigde daarin o.a. aan dat er m.i.v. 2024 een wisseling onder de kernteam deelnemers zal plaatsvinden. Meer daarover volgt later dit jaar.
 
Ook kregen we alvast te horen welke teamuitjes gepland staan voor de komende periode, zo gaan we op 21 okt naar de schietclub in Stein en hebben we op 15 december onze kerstspecial. Wij verheugen ons er al op!
 
Tot slot had Jaap nog een persoonlijke boodschap, hij heeft besloten om na bijna 6 jaar als directeur de koers te hebben mogen bepalen voor Trento om per 31 december afscheid te nemen. Jaap kijkt terug op een enerverende reis waarin hij samen met zijn Trento collega’s het Trento 2.0 huis vanaf het fundament tot het dak heeft mogen opbouwen, de nieuwe inrichting heeft bepaald en geïmplementeerd en een grote professionele stap heeft mogen zetten als kennisspeler op de markt. 
 
Jaap zal het komende kwartaal nog vol energie en overgave voor Trento aan het werk zijn, zo veel mogelijk relaties een persoonlijk bezoek brengen en zorgen voor een goede overdracht.

Vorige pagina