Nog meer uitbreiding van ons team!

Ook Luc is onlangs bij Trento gestart, hij beschikt over een lading ervaring en ziet het als een belangrijke taak om kennis en kunde aan anderen over te dragen. Dat past dus helemaal bij onze eigen bedrijfsfilosofie en maakt dat wij een mooie match zijn. Luc stelt zich graag even voor:
“Ik omschrijf mijzelf als een teamspeler die voor samenwerking zorgt tussen alle rangen binnen het bedrijf. Dankzij mijn uitgebreide kennis rondom Operations, TPM, projectvoering, processen, Kwaliteit en logistiek, weet ik hoe analyses gemaakt moeten worden en verbeterprojecten moeten worden geïmplementeerd. Ik kan veranderingen in die processen doorvoeren om zo ambitieuze doelstellingen te realiseren en doorlooptijden te verkorten.

Mijn specialiteiten berusten binnen het gebied van Operationele excellentie; Lean, bedrijfsvoering (operations), project-, productie- en kwaliteitsmanagement, TPM, logistiek en zelfs kostenbeheersing. Ik betrek anderen hierin dankzij mijn aanstekelijke enthousiasme en behaal zo gezamenlijke resultaten.

Door ervaring worden wij allemaal leraren. De overdracht en visualisatie van kennis is een zeer belangrijke rol. Het leren van je mentoren en (mentee´s) leerlingen is het einddoel. Het instrueren van leerlingen en het aanleren van vaardigheden: wij doen dit vaker dan we in de gaten hebben."

-Luc-
Vorige pagina