Corona - Hoe Trento Engineering bedrijfscontinuïteit en veiligheid werknemers garandeert

De bezorgdheid en maatregelen rond het COVID-19 virus nemen snel toe en treffen veel mensen. Bij Trento Engineering blijven we voor u beschikbaar dankzij onze digital people solutions. Trento Engineering had zijn bedrijfscontinuïteitsprocessen al geactiveerd en blijft zijn maatregelen aanpassen aan de snel veranderende status en de acties van de overheid om de continuïteit van onze diensten te verzekeren.
Naast onze reguliere bedrijfscontinuïteitsplannen, heeft een specifiek Corona Response Team een Corona-responsplan uitgewerkt, dat de snel evoluerende situatie op de voet volgt om eventuele belemmeringen voor onze business as usual te beperken en de continuïteit van onze dienstverlening aan u als klant te verzekeren.

Meer in het bijzonder omvat ons Corona-responsplan de volgende elementen:
  • Specifiek team met dagelijkse monitoring van alle (potentiële) COVID-19/corona-infecties en een snelle reactie op eventuele besmettingen.
  • Activering van verhoogde mogelijkheden voor werken op afstand, waardoor teams kunnen blijven werken vanuit andere locaties (andere kantoren of thuiswerk).
  • Alternatieve maatregelen om bedrijfskritische diensten voort te zetten in geval van hoog absenteïsme.
  • Verbeterd schoonmaakbeleid en maatregelen inzake basishygiëne.
  • Aangepast reisbeleid met een beperking van de zakenreizen tot uitsluitend bedrijfskritische reizen.
Trento Engineering blijft zich inzetten om eventuele risico's op verstoringen van onze diensten te beperken. Alle voorvallen met betrekking tot COVID-19 worden opgevolgd en gemonitord, rekening houdend met de richtlijnen van de WHO en de overheid. Tot op heden zijn al onze diensten volledig operationeel en onaangetast.

In geval van bijkomende vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Trento Engineering.
Vorige pagina