Vliegtuigjes vouwen voor volwassen

Op woensdag 8 juli 2020 organiseerde Trento Engineering de kennissessie Lean Sigma ‘‘vliegtuigjes vouwen‘‘. Op het eerste gezicht misschien een komisch geheel, echter bevat deze sessie een belangrijk les…
Deze kennissessie was de eerste sinds de stop die wij vanwege Corona noodgedwongen moesten inlassen. Er werd dus nu ook nauwgezet rekening gehouden met een bezetting waarbij de afstand bewaard kan worden en we konden voldoen aan de gestelde voorzorgsmaatregels.

De deelnemers werden in twee teams verdeeld en zij streden tegen elkaar (blauw vs rood) om een zo hoog mogelijk output te krijgen waarbij alle vliegtuigjes ook moesten vliegen. Ieder team werd verdeeld over 4 stations en 1 ploegleider. Ieder station had zijn eigen instructies en taken toebedeeld gekregen. Ieder team had 8 minuten de tijd om zoveel mogelijk vliegtuigjes te maken. Na iedere 8 minuten kon het proces veranderd worden.

Doel van deze oefening was leren hoe je een proces kunt verbeteren. Beginnende met het in kaart brengen van alle acties en de tijd die het per stap in het proces kost. Hierna dienen de afwijkingen in het proces gereduceerd te worden middels line balancing. Dit houdt in dat stations die een langere bewerkingstijd hadden, werden ontlast. Zo werden de taken herverdeeld waarin gestreefd werd naar een gelijke verdeling over alle stations. Tevens werden andere mogelijkheden om het proces te versnellen uitgeprobeerd, zoals het maken van ‘‘mallen‘‘.

Aan het einde van de sessie kon team rood uitgeroepen worden als winnaar!
Team rood maakte 10 vliegtuigjes in 8 minuten.

Beide teams hebben kunnen aantonen dat, door de lijn te balanceren, een hogere output gegeneerd werd. En op deze speelse manier hebben onze professionals kunnen ervaren wat de lean six sigma principes voor een effect hebben op de verschillende processen.

Wij kijken uit naar de volgende sessie!Vorige pagina