We blijven ontwikkelen!

Bij Trento Engineering staan wij niet stil en blijven wij in beweging richting vernieuwing en professionaliteit. Daarom organiseren wij regelmatig bijeenkomsten, workshops, trainingen etc. Zo ook in de maand februari, waarin wij de Q1 kick- off meeting organiseerde en een ontzettend leerzame Lean Six Sigma cursus bijwoonde. Wij blikken even terug:
12 februari: korte cursus Lean Six Sigma
Op 12 februari j.l. vond de korte cursus Lean Six Sigma plaats, waarbij de medewerkers van Trento Engineering met een gerichte opdracht de elementen uit het Lean Six Sigma principe leerden toe te passen.

Hun opdracht was om m.b.v. een katapult een doelwit precies te raken. Middels de stappen DMAIC werd stapsgewijs toegewerkt naar een methodiek waarin alle variabelen in kaart zijn gebracht en controleerbaar zijn.

Deze opdracht laat mensen op een laagdrempelige manier kennis maken met Lean Six Sigma en vergroot daarmee de kennis en tevens de saamhorigheid van het team.

19 februari: Q1 kick-off meeting
Op woensdag 19 februari j.l. organiseerden wij de 1ste kwartaalmeeting van 2020. En in deze bijeenkomst werden de laatste en komende ontwikkelingen binnen Trento Engineering gepresenteerd en konden wij met veel trots de positieve resultaten van het eerste kwartaal van 2020 laten zien.

Ook gingen wij dieper in op de interne ontwikkelingen, die naast het faciliteren van de huidige groei ook de toekomstige groei dienen te waarborgen. Het nieuws werd zeer positief ontvangen en wij kregen daarnaast waardevolle feedback vanuit de medewerkers. Wij sloten af met een heerlijke maaltijd en kunnen wederom terugkijken op een succesvolle bijeenkomst.

Al met al weer een succesvolle periode waar wij met trots op terugkijken. Hieronder een paar foto‘s om een kleine indrukt te geven:

Katapult schieten (Lean Six Sigma):


Kick-off meeting Q1-2020:


Vorige pagina