Coördinatie en regievoering van de ketenlogistieke processen

Voor de Marinebasis Den Helder leverden wij een nulmeting op die nog steeds de bronbasis is om nieuwe, door intern personeel in te richten, verbeteringen door te voeren.

Als Supply Chain Manager bij Defensie (Marinebasis Den Helder), bestond mijn opdracht uit de coördinatie en regievoering van de ketenlogistieke processen. Mijn werkzaamheden bestonden uit het opstellen van analyses, het inzichtelijk maken van knel- en aandachtspunten binnen de logistieke processen, inventarisatie en beoordeling van oplossingsscenario‘s, het initiëren en coördineren van verbeterprocessen binnen de ketenlogistieke processen en het schrijven van stuurdocumenten om de ketenlogistieke processen te optimaliseren.

De voornaamste uitdaging bestond uit de totstandkoming van verbeter-initiatieven die door de kolonel (de eindverantwoordelijke voor deze locatie) gedragen zouden worden. Ik ervaarde daar mijn te geringe kennis omtrent de toegepaste ambtelijke oplossingsstrategieën. De wijze van rapporteren t.o.v. het uiteindelijke fysieke verbeterbelang paste niet bij mijn persoonlijke ervaring in het bedrijfsleven hetgeen verstorend werkte op de implementatie van mijn voorstellen.

Het geboekte resultaat bestaat uit de totstandkoming en presentatie van een solide nulmeting. Deze nulmeting vormt nog steeds de bronbasis om nieuwe, door intern personeel in te richten, verbeteringen door te voeren.

Vorige pagina