Leidinggeven aan Quality Technicians biedt inzicht in processen

Als Supplier Quality Engineer geef ik leiding aan vier Quality Technicians. Door dit werk kom ik in aanraking met veel aspecten van het proces. Mijn doelstelling is om het proces te verbeteren.

Mijn eerste ad interim rol is bij Tenneco in St-Truiden. In mijn functie als Supplier Quality Engineer ben ik verantwoordelijk voor de afdeling incoming inspection. In deze functie leid ik een groep van vier Quality Technicians, hun belangrijkste taak is het controleren van de binnenkomende goederen en deze vrij te geven voor productie. Bij afkeur wordt de leverancier middels een “non conformity report" op de hoogte gebracht en vind er opvolging plaats; corrective actions. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor controle en vrijgeven PPAP bij eerste levering.

Daarnaast is er een groep van 5 personen (dames) die zich bezighoudt met sorteerwerk en kleine bijkomende activiteiten. Bij ondercapaciteit worden zij ingezet bij andere afdelingen. Ik heb een aantal mogelijke doelstellingen geformuleerd die ik met mijn leidinggevende eens wil bespreken.

1. Verhoog de output van de afdeling, werk de achterstand van PPAP weg. Stop met overbodige niet added value activiteiten en vervang deze door activiteiten waar de organisatie behoefte aan heeft of waarde vermeerderend zijn.
2. Verbeter de kwaliteit van de PPAP, controleer op inhoud en verbeter deze.
3. Reduceer het aantal PPAP‘s dat we vragen aan leverancier en kijk eens kritisch naar de gevraagde inhoud.
4. Verbeter de kwaliteit van de controle op binnenkomende goederen. Niet alleen op maatvoering maar ook op functionaliteit. Optimaliseer de steekproefgrootte op basis van historische afkeur, reduceer waar verantwoord.
5. Verbeter de follow up in geval van afkeur:

a. Informeer de leverancier divers afhankelijk van de ernst van de afkeur.
b. Stuur alleen een 8D bij klanten klachten die een grote interne impact hebben.
c. Maak onderscheid naar aard van de afkeur (impact voor Tenneco en klant en “cost of Quality")
d. Verscherp sancties
6. Intensiveer de samenwerking met de afdeling supplier development ter ondersteuning van item 4).
7. Verbeter de inzet van de rework groep en de samenwerking met andere afdelingen in geval van onder- en over capaciteit.

Ik kan nog niet spreken van behaalde resultaten. Wel merk ik dat er respect van de medewerkers begint te ontstaan en dat mijn initiatieven door collega‘s worden gewaardeerd. Of deze leiden tot het gewenste resultaat zal de nabije toekomst uitwijzen.

Vorige pagina