Logistieke basis ontwerpen voor verdere uitbouw van bedrijfsactiviteiten.

Bij Stadler in Blerick werd een volledig nieuwe activiteit opgericht en daarvoor moest zo goed als alles nog worden opgezet, van magazijninrichting tot personeelsbezetting. Hans nam deze uitdaging voor zijn rekening.

Begin juni 2020 startte ik mijn logistieke vervolgopdracht bij Stadler Services in Blerick, hier werd namelijk een volledig nieuwe activiteit opgericht: het reviseren van treintoestellen voor Arriva. Gedurende een periode van ca. 2 jaar zullen 50 treintoestellen grotendeels ontmanteld en vervolgens weer voorzien van nieuwe, gemoderniseerde (onder)delen worden. Daarbij valt te denken aan bekabeling in en boven de treinen, stoelen, toilet, displays, waarschuwingssystemen e.d.

De uitdaging tijdens het vervullen van deze opdracht zijn de facilitaire en personele omstandigheden. Het gebouw, een verouderde treinenloods zonder aanwezige noodzakelijke voorzieningen, werd opgeschoond en voorzien van een lakje, het personeelsbestand (gestart met 3 fte) moest drastisch en vanaf de grond worden opgebouwd (met mechanische en elektrische monteurs en diverse engineers en werkvoorbereiders) naar rond de 45 fte eind december.

De scope als Logistic Project Engineer binnen dit project was om een basis te leggen voor de volgende hoofdtaken:

 • Het organiseren en inrichten van het magazijn (incl. chemicaliën, gereedschappen en hulpmaterialen).
  • Het maken en vastleggen van de layout (en tevens conform inrichten), waar de in-en uitgaande goederen worden ontvangen en (tijdelijk) opgeslagen, dit gold ook voor de diverse uitgebouwde onderdelen uit de treinen
  • Waar de onderdelen voor de treinen worden gecontroleerd, herverdeeld en als pakket van de betreffende treintoestellen aan de productie worden aangeboden.
 • Het opzetten en introduceren van alle relevante logistieke processen.
  • Het bespreken en overleggen met alle betrokkenen.
  • Het schrijven van diverse procedures en werkinstructies.
  • Het vastleggen en standaardiseren van deze processen.
 • Het inrichten en verbeteren van de productieplanning
  • Het dagelijks overleg met de productie omtrent voortgang, vastlegging, controle en terugkoppeling.
 • Het verbeteren van het productieproces
  • In overleg kijken naar verbeteringen omtrent aanlevering goederen, tijdelijke opslag uitbouw-onderdelen.
  • Communicatie verbetering tussen diverse instanties (Leverancier, aanlevermethodiek en/- kwaliteit, klant.
 • Het verder inrichten en organiseren van het lokale inkoopproces
  • Ondersteuning in bestelmethodiek en frequentie.
  • Vastleggen, documenteren en standaardiseren van het lokale inkoopproces.
Eind december stond er een gedegen basis qua inrichting en organisatie. De goederen -stromen, -beheer en -opslag zijn hiermee duidelijk herkenbaar en vastgelegd en de loods ziet er geordend en overzichtelijk uit.
Procedures en werkinstructie zijn vastgelegd en gestandaardiseerd, waardoor men weet wie, wat doet c.q. moet doen c.q. verantwoordelijk is.

Ik heb, gezien de toen aanwezige situatie m.b.t. gebouw en personeel, een mooi en uitdagend project gehad, waarbij ik in ieder geval voor Stadler een gedegen logistieke basis heb mogen neerleggen voor verder uitbouw.

Vorige pagina