Optimaliseren processen Treinonderhoud Stadler Service Venlo

Kyle ging aan de slag bij onderhoudslocatie Venlo van Stadler om daar de werkprocessen van de werkvoorbereiding, planning en uitvoering te optimaliseren om zo de efficiëntie en productie van de onderhoudswerkzaamheden te verbeteren.

Trento Engineering kreeg de opdracht om de efficiëntie en productie van de onderhoudswerkzaamheden van onderhoudslocatie Venlo te verbeteren door het optimaliseren van de werkprocessen werkvoorbereiding, plannen en uitvoeren.

Om dit te realiseren is er op basis van de LEAN -filosofie en –methodieken te werk gegaan waarbij de complexiteit van de processen is gereduceerd door deze te versimpelen, onnodige activiteiten te elimineren en duidelijke procesrollen en verantwoordelijkheden te definiëren op basis van kennis en invloed. Door het inrichten van productiebesturing op basis van prestatiemetingen geeft dit het management de handvaten om te sturen op continu verbeteren.

De activiteiten bestonden o.a. uit:

  • Het inventariseren en herinrichten van processtappen, werkactiviteiten en verantwoordelijkheden.
  • Opstellen en inrichten (werkstroom)besturing.
  • Opstellen en implementeren prestatiemetingen en KPI‘s (incl. bijbehorende dashboards).
  • Inrichten van het besturingsproces (o.a. overlegstructuur) gericht op het continu verhelpen van oorzaken die het productieproces verstoren (Kaizen).
  • Implementeren feedback-/ feedforward loop.

De uitgevoerde activiteiten hebben eraan bijgedragen dat de eigenaarschap en verantwoordelijkheden binnen de organisatie beter verdeeld zijn en dat de werkvoorraad en het aantal openstaande storingen significant zijn afgenomen.

Vorige pagina