Procesinrichting voor het efficiënt leveren van hefschuifpuien aan de consumentenmarkt

Voor een relatie in de bouwbranche kregen wij de vraag om een proces te bedenken, in te richten en te implementeren t.b.v. het efficiënt kunnen leveren van Hefschuifpuien aan consumenten. Het bedrijf heeft een goede naam in Europese bouwprojecten, maar leveren aan zowel B2B en B2C bleef een uitdaging.

Onze Business Proces Consultant Richard nam deze uitdaging voor zijn rekening en ging aan de slag om een realistisch proces te bedenken dat past binnen de huidige projectmatrix van het bedrijf.
De knelpunten zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

  • Methode van aanpak en mind-set.
  • Van klant specifieke oplossingen naar standaardisatie.
  • De middelen om standaardisatie te laten plaats vinden.
De aanpak van deze opdracht begon met de “SOLL" situatie te tekenen en beschrijven. Vanuit een Kaizen-gedachte kon er snel inzichtelijk gemaakt worden welke stappen er nodig waren om de SOLL-situatie te bereiken. Alle facetten van het proces werden inzichtelijk gemaakt en samengevat in een helder overzicht.

Door deze aanpak zijn alle categorieën met knelpunten overzichtelijk en duidelijk aangepakt. Nadat het SOLL-proces vastgelegd was, zijn we gestart met het standaardiseren van het product en de bijbehorende modulaire opbouw van hefschuifpui (denk daarbij aan kleur, type slot/beslag etc.). Parallel hieraan is een traject met de toeleveranciers gestart om te zorgen dat calculaties, BOM, DLT en de juiste middelen geborgd zijn, waarbij wijzigingen eenvoudig verwerkt kunnen worden (denk aan prijzen, techniek, etc.). Een aantal kleine organisatorische aanpassingen waren noodzakelijk waarbij sommige taken zijn verschoven naar andere functies.

Met deze integrale aanpak zijn de kosten voor het produceren en leveren aan de consumentenmarkt beter inzichtelijk geworden. Belangrijke strategische beslissingen op het gebied van standaardisatie zijn genomen om de implementatie zodanig te laten plaatsvinden dat de projectmatige aanpak (B2B) gewaarborgd blijft. De productie flow voor de productie van hefschuifpuien is geoptimaliseerd.

Resultaat is dat in een mooi bedrijf met betrokken medewerkers nu met twee processen gewerkt kan worden. Leveringen aan zowel B2B en B2C zijn nu mogelijk en financieel aantrekkelijk.

Vorige pagina