Structureren en begeleiden van projectleiding t.b.v. grondgebonden warmtepompinstallaties.

De projectleiding op grondgebonden warmtepompinstallaties begeleiden en structureren om tot een duurzamere installatie, exploitatie en hoger financieel rendement te komen. Dat was de uitdaging die we aangingen voor Volta/Fraku
Energietechniek.

De opdracht bij Volta/Fraku Energietechniek omhelsde het structureren en begeleiden van projectleiding t.b.v. grondgebonden warmtepompinstallaties vanuit de locaties Roermond en Venlo binnen het werk- en verzorgingsgebied van Volta Limburg/Fraku Energietechniek.

De aandacht voor verbeterpunten is gericht op de volgende processen:

 • Verhogen van financiële resultaten van projecten middels betere/ efficiëntere uitvoering van de projecten waarbij methode van werken en calculatie dichter bij elkaar gebracht worden.
 • Onafhankelijk worden van de kennisbron voormalig DGA.
 • Structurering werkprocessen en tijdig zoeken naar oplossingen voor verstoringen in de voortgang.
 • Zoeken naar kansen en ondernemen actie ter verbetering van resultaat werkprocessen.
Uit analyse van de gerealiseerde en lopende projecten kwamen de volgende knelpunten aan het licht:
 • Uitgebrachte offertes zijn te “wollig". Onduidelijk voor klant en uitvoerende partij.
 • Vraagprijs niet in balans met opleverprijs
 • Installaties hydraulisch, luchttechnisch en elektrotechnisch niet voldoende geëngineerd.
 • Installaties te divers en onnodig complex ontworpen.
 • Voor beheer van installatie na inbedrijfstelling te complex m.b.t. onderhoud en storing zoeken c.q. oplossen storing.
De analyse van de knelpunten heeft geleid tot het implementeren van de volgende verbeterpunten:
 • Uit te brengen offerte in overleg met engineering opgesteld. Offertes zijn nu voor klant en uitvoerende partij installatietechnisch duidelijk met een goede prijsstelling.
 • Goede en tijdige werkvoorbereiding installaties waardoor efficiënter en effectiever geïnstalleerd kan worden.
 • Ontwerp installaties opgebouwd uit drie formats:
  • Kleine installaties t.b.v. woonhuis met een 3 – 12 kW warmtepomp plus boiler en voorzien van eenvoudige meet en regeltechniek.
  • Middelgrote installaties t.b.v. woonhuis en bedrijfsruimtes met 5 – 22 kW warmtepomp met voorraadvaten tot 600 liter evt. in combinatie met heatpipe systemen en voorzien van meet en regeltechniek in combinatie met domotica.
  • Grote complexe installaties t.b.v. Villa´s en bedrijfspanden met 5 – 70 kW warmtepomp plus Oskarvat, dry coolsysteem, heatpipes en zonnepanelen voorzien van complexe Priva meet en regeltechniek ondersteund met domotica regeling.Meet en regeltechniek van het type priva regeling voorzien van gelijke architectuur zodat alle systemen gelijk zijn in besturing van de installaties.
 • Door het leveren van warmtepompsystemen in deze drie formats zijn de installaties minder complex in zowel de installatiefase als de beheerfase. Men is nu in staat sneller te installeren en onderhoud uit te voeren. Storing zoeken en oplossen ervan is minder complex geworden.
Het resultaat van deze implementatie heeft voor de duurzame grondgebonden warmtepompinstallaties het volgende resultaat:
 • Duurzamer installeren
 • Duurzamer exploiteren
 • Financieel duurzamer

Vorige pagina