Totaalplan voor uitvoering van verschillende projecten opzetten

Voor Atlas Copco (AC) in Antwerpen-België, nam Rene de projectleiding van een aantal projecten voor zijn rekening en geeft graag een kijkje achter de schermen:

Rene ging in de functie van projectleider engineering aan de slag bij Atlas Copco. Specifieke kennis van bepaalde programma´s werd gevraagd maar bleek voor de uitvoering van de taken niet per se noodzakelijk. Een ‘hands-on mentaliteit´ bleek veel belangrijker te zijn, waarbij de workshop ‘gebruik van de Electrische Stapelaar´ goed van pas kwam.

Het takenpakket van deze opdracht:

 • Voor bepaalde projecten een totaalplan opstellen en coördineren van alle activiteiten.
 • Kostenbewaking en opvolging van de uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden.
 • Kwaliteit van output bewaken.
De verantwoordelijkheden naar de techniek:
 • Techniek coherentie tijdens ontwerpfase, contacten daartoe onderhouden.
 • Opzet, coördinatie en analyse met betreffende engineers.
 • Borging opgebouwde kennis.
Het product
Er worden meerdere typen compressoren, elk in verschillende afmetingen/capaciteiten geassembleerd.
De benodigde voorbewerkingen om ingekochte artikelen assemblage gereed te maken worden intern uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan bewerkingen als verspanen en coating aanbrengen.

Technologie
 • Er zijn meerdere volledig geautomatiseerde bewerkingsstraten actief.
 • Coating aanbrengen en uithardingsovens.
 • Inzet van robottechnologie alsmede gebruik van cobots (dat zijn lichte robots die geen veiligheidskooi vereisen).
 • Assemblage werkposten met veelvuldig gebruik van Atlas Copco focuskasten en elektronische bevestigingsgereedschappen voor nauwkeurige bevestigingen en bewaking daarvan.
 • Overgang van voormontage in carrouselvorm naar individuele werkposten.
De praktijk
AC kent een uitgebreid pakket programma´s en formulieren voor onder meer onderhoudsopdrachten, vergunningen, logistiek, werkomschrijvingen etc. Een aantal heb ik gehanteerd, andere niet of nauwelijks.
De uitvoering van mijn werkzaamheden bleek in de praktijk toch wel af te wijken van hetgeen in de projectbeschrijving van AC. Ik heb naar eigen inzicht de juiste wending aan het project gegeven om zo tot het beste resultaat te komen. Zo moesten er bijvoorbeeld rekken omgebouwd worden voor andere producten, capaciteit of ergonomische eisen. Met het ombouwen daarvan werden ook alle artikelcoderingen aangepast. De voorbereiding daarvan (en de labels) was mijn verantwoordelijkheid, de fysieke aanpassingen werd door derden gedaan. De voorbereiding voor vergunningen, uitleg, veiligheid en voortgang met bewaking van kwaliteit berustte bij mij. Waarbij bleek dat regelmatige controle op uitvoering van werk t.a.v. kwaliteit een vereiste is, net als die op veiligheid.

Veilig werken wordt bij AC met een grote ‘V´ geschreven. Niet altijd was het materiaal van derden op orde.
Richtlijnen t.a.v. uitvoering van rekken dienen goed opgevolgd maar ook bewaakt te worden om afwijkingen te voorkomen. Toeleveranciers blijken er soms ook ‘eigen gedachten´ op na te houden waardoor dit afwijkt van wat op tekening of voorbereiding is vastgelegd.

Bij AC is het gebruikelijk om gedurende de dagdienst (dus tijdens de productietijd) de ombouw/ inrichting/ verwijdering door buitenfirma´s te laten doen. Er dient daarom rekening gehouden te worden met routing van heftrucks, stofontwikkeling, lawaai, vonkvorming etc.

Offerterouting
De offerteaanvragen lagen bij mij waarbij de leiding v.d. Engineeringsafdeling wel op de hoogte werd gehouden van de lopende ontwikkelingen.

Inrichting werkplekken
Ook het inrichten van de werkplekken maakte deel uit van mijn werkpakket, hiervoor maakte ik een draaiboek. Een LMRA (Last Minute Risk Analyse) is vereist om een buitenfirma te laten starten met de werkzaamheden.
 • Zwenkkranen worden veelvuldig op werkplekken toegepast. Voor de plaatsing, voeding en keuring was ik verantwoordelijk.
 • Luchtaansluitingen in voldoende mate met passende koppelingen.
 • Elektra aansluitingen.
 • Ergonomie en loopafstanden beperken.
 • Veiligheid van werken.
 • Werkpakket kunnen uitvoeren met de juiste gereedschappen, inrichting en installatie voor bijvoorbeeld roteren van compressorbehuizing.
 • Compact werksituatie nastreven.
 • Opleveren van werkplekken: volgens een protocol werd een werkplek goed- of afgekeurd door een delegatie van verschillende disciplines. Vakbond afgevaardigden, bedrijfsarts, teamleider Productie, Onderhoud vertegenwoordiging, veiligheidskundige, preventie adviseur, teamleider Engineering.

In gebruik genomen opgeleverde werkplek
Nawerk volgt nadat een operator de werkplek in gebruik genomen heeft. Dan volgt de optimalisatie en blijken er soms varianten van compressoren voor te komen welke nieuw zijn of niet eerder beproefd konden worden. Ook door verwijdering van oude werkplekken bleken er nog meer aanpassingen of optimalisaties nodig te zijn. Het inrichten c.q. optimaliseren van werkplekken deed ik op basis van:
 • Vraaggesprek met operator.
 • Situatie bekijken.
 • Schets maken van m´n voorstel van aanpassing.
 • Beoordelen door meerdere operatoren.
 • Aanpassen schets als nodig.
 • Schets optimaliseren om te dienen als constructietekening.
 • Afstemmen met ‘in-house-supplier´ over het maken van de aanpassing t.a.v. materiaalkeuze, beschikbaarheid technici etc.
 • Laten aanmaken en plaatsen/modificeren etc.
 • Toetsing op resultaat met de monteur/operator.
 • Bijstellen wanneer nodig.
In het kader van veiligheid heb ik de werkomgeving meermaals laten aanpassen, denk aan balustrades of doorvalbeveiliging in rekken (rekhuizen)

Demontage van werkstations (afbraak) en draaiboek
Om meters vrij te maken voor nieuwe inrichtingen, werden oude werkstations verwijderd. Om goed de regie te kunnen voeren, maakte ik telkens een ‘draaiboek´ waarin alle werkzaamheden, de verantwoordelijken en de volgorde van uitvoering tot in detail beschreven stonden. De demontage bestond o.a. uit het laten verwijderen van:
 • Lucht en elektra.
 • Staalconstructies van kranen.
 • Hergebruik materialen/ constructies/ rekken voorzien door vooraf mededeling daarover te doen etc.
 • Voorbereiding voor toekomstige inrichting.
Ook werd de Brandweer uitgenodigd om de voorzorgsmaatregelen te bespreken en het verkrijgen van getekende documenten die nodig zijn voor aanvang van bijvoorbeeld vonk veroorzakende werkzaamheden.

Contacten
Gedurende het uitvoeren van taken was contact met meerdere partijen noodzakelijk. Toeleveranciers, Operatoren, Engineers, Logistiek, Gebouwendienst (Plant & Property), Onderhoud, Keuring hijsmiddelen, Teamleider Engineering moesten allemaal op het juiste moment worden ingeschakeld en op elkaar worden afgestemd.

Administratie
Ook het afhandelen van de factuuradministratie hoorde bij mijn taken. Sommige facturen bleken pas maanden later binnen te komen, waardoor het een vereiste was om nauwgezet bij te houden wanneer, wat, door wie uitgevoerd en/of verbruikt was.

Conclusie
Al met al een interessante opdracht in een andere cultuur als de Nederlandse. Dat houdt in dat je je aanpast aan een andere zienswijze en je Nederlandse directheid wat dempt. Voor mijn vertrek heb ik een presentatie gehouden voor de Engineering afdeling met mijn aanpak voor de opdrachten als onderwerp. Deze bleek in de praktijk gewaardeerd te worden, maar duidelijk af te wijken van die van de engineers.

Vorige pagina