Van werkvoorbereider tot vervangend projectleider, allemaal bij dezelfde opdrachtgever

René is sinds 2017 in diverse functies werkzaam op verschillende projecten bij dezelfde opdrachtgever werkzaam geweest. Hij vertelt graag meer over de taken en verantwoordelijkheden die hij hier kreeg.

De 1e opdracht was een project van ongeveer 7 maanden en betrof de uitvoering van lange termijn onderhoud aan een reeks van een bepaald trein type.
De werkzaamheden werden uitgevoerd op locatie van de inhurende partij. De opdracht was om de uitvoering van een aantal onderwerpen welke als ‘lange termijn onderhoud´ aangemerkt worden, op te zetten. Dat betrof o.a. de revisie van binnenschuifdeuren, uitwisselen van motorsteunen aandrijving, wagenkoppelingen uitwisselen, revisie snelschakelaar, etc… Deze artikelen worden namelijk na een aantal jaren/km/gebruiksuren/schakelingen etc. uitgewisseld of gereviseerd.

In de functie van werkvoorbereider deed ik de werkvoorbereiding (waarbij de prioriteit van het onderwerp de volgorde bepaalde):

 • Inventarisatie aantallen benodigd.
 • Aanwezigheid materialen en benodigde gereedschappen/equipment (soms van andere locaties lenen).
 • Methode logistiek toegespitst op aanmaak van kits/trein.
 • 1e exemplaar 100% begeleiden/ zelf uitvoeren. Begeleiden monteurs tot zelfstandig uitvoeren opdrachten.
 • Werkinstructie maken per onderwerp en beproeven en verbeteren waar nodig gedurende de uitvoering werkzaamheden.
 • Planning, regelgeving en administratie.
Na afronding van dit project ben ik op een andere locatie voor een andere treinserie aan de slag gegaan.
Gedurende ongeveer 2 jaar was ik verantwoordelijk voor het uitvoeren van modificaties, en herstelwerkzaamheden onder garantie, aan een groot aantal treinen. De herstelwerkzaamheden waren zeer divers, van onderstel en interieur tot het dak (bijvoorbeeld herstel aan lak, mechanisch, elektrisch, software gerelateerd, etc.). Mijn werkzaamheden waren hierdoor ook zeer divers, waaronder:
 • Contactpersoon voor en tussen alle actoren in binnen- en buitenland.
 • Aansturen van een team Engelstalige monteurs en het voeren van de bijbehorende administratie.
 • Voorbereiden van afzonderlijke opdrachten o.a. in de vorm van een instructie.
 • Controle op aanwezigheid van materialen en gereedschappen/equipment voor elke opdracht.
 • Logistieke taken o.a. als versturen en ontvangst van artikelen naar meerdere locaties en landen.
 • Alle voorkomende vormen van administratie voor elke opdracht etc.
 • Sturing van werkzaamheden van eigen monteurs op andere locaties in het land.
 • Bewaken van de afzonderlijke tijdlijnen van de opdrachten.
 • Verantwoordelijk voor de naleving van de geldende veiligheidsregels en vereiste te volgen cursussen van de eigen medewerkers en medewerkers van firma´s welke in opdracht werkten.
 • Bewaking van kwaliteit van opgeleverd werk.
 • Aanpassen en bijwerken van een reservedelen lijst trein voor de klant.
 • Kasbeheer schroot.
 • Aankopen en beheer van gereedschappen.
 • Beheer chemische artikelen.
 • Onderzoek doen naar hoe sommige complexe technische onderwerpen aan te pakken qua uitvoering.
 • Soms in de rol van engineer soms in de rol van planner of manager.
Gedurende de tweede opdracht startte ik gedeeltelijk ook op een ander (derde) project.
Ook deze opdracht was weer op een andere locatie dan de voorgaande projecten. Het doel was om een reeks bestaande treinen een totale modernisering te laten ondergaan. Van interieur tot op dak (elektrisch, mechanisch, klimaatbeheersing, informatievoorziening en interieuraanpassingen etc.). Het was mijn verantwoordelijkheid om de bouw van de eerste proefexemplaren in Polen te volgen en uit te zoeken wat er gedaan moest worden, wat daarvoor nodig was, hoe en waarmee dit gedaan kon worden en welke struikelblokken er eventueel waren. Bij de Engineering afdeling in Zwitserland vroeg ik de technische informatie op en zette dit om naar bruikbare instructies. Een aantal van mijn taken waren o.a.:
 • Doorvoeren van verbeteringen zoals boormallen en hulpmiddelen.
 • Toetsing van kwaliteit opgeleverd werk.
 • Werkplaats inrichting.
 • Voorbereiding voor nieuwe opdrachten.
Ik heb dit project op een gegeven moment deels overgedragen aan een andere engineer, omdat ik nog werkzaam was op het voorgaande project en deze nog veel van mijn tijd in beslag nam.

Hierna ben ik gestart aan een vierde project dat ongeveer 3 maanden duurde.
Dit project was op locatie van de inhurende partij en betrof wederom een andere treinserie. Het doel was om een 10-tal treinen te moderniseren op gebied van meubilair en informatievoorziening (Wifi). In de functie van engineer en vervangend projectleider nam ik o.a. de volgende taken voor mijn rekening:
 • Vervanger van de projectleider ca. 2 dagen per week.
 • Werkinstructies maken en technische oplossingen voor alles wat zich voordeed bij demontage en montage.
 • Bepaling materialen/gereedschappen en reserveartikelen.
 • Ontwerpen van een aantal benodigde artikelen en laten produceren.
 • Verzorgen van alle bijbehorende administratie.
 • Kwaliteit van oplevering en overdracht naar de klant bewaken.
 • Voorbereidingen treffen voor externe partij (reinigingsbedrijf).
 • Hands on mentaliteit gevraagd mede door beperkende maatregelen door ‘Corona´ voor externe partijen.
 • Aansturing van het ingehuurde monteur team.
Ik ben sinds 2017 bij deze opdrachtgever werkzaam geweest in diverse functies, met verschillende taakomschrijvingen. Ik kijk terug op een mooie periode waarin ik waarde heb kunnen toevoegen op verschillende locaties en verschillende doelen.

Vorige pagina