Carriere mogelijkheden

Werken bij Trento

Onze medewerkers zijn het kapitaal van onze organisatie. Zij staan dan ook centraal binnen Trento. Dit uit zich standaard in de goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar ook uitgebreide en (inter)persoonlijke ontwikkel- en opleidingstrajecten behoren hiertoe. Een goede combinatie van deze ingrediënten, zorgt ervoor dat iedereen zich verder kan blijven ontwikkelen en kan doorstromen in het Trento huis.

Altijd al willen werken in een organisatie waarin jij centraal staat?

Heb jij altijd al willen werken aan uitdagende projecten voor toonaangevende nationale en internationale opdrachtgevers? Lees hieronder meer over de carrièremogelijkheden voor jou binnen onze organisatie.

Hoe ziet het traject van opdracht naar project uit?
Bij de uitvoering van een project maken wij altijd gebruik van het ons buddysysteem. Ons buddysysteem is een roulatieprogramma waarbij collega´s aan elkaar gekoppeld worden binnen onze organisatie. Op deze wijze bestaat er kruisbestuiving tussen beide collega's. Men houdt elkaar scherp, jong leert van oud en vice versa!
 
Ieder project dat wij uitvoeren wordt dus geleid door 2 medewerkers van Trento. Een projectmedewerker en een “buddy" die over de schouder meekijkt. Welke medewerkers aan elkaar gekoppeld worden, wordt bepaald a.d.h.v. de kennismatrix. Zo wordt op basis van kennis, kunde en ervaring bekeken welke buddypaar het beste eindresultaat voor de opdrachtgever kan bewerkstelligen.
 
De Sr. Business consultant zal samen met operations consultant intervisie gesprekken houden om de uitdagingen (buikpijn) binnen een organisatie “bloot te leggen” om vervolgens een passend voorstel te presenteren dat zal leiden tot een opdrachtstelling. De opdrachtstelling kent een heldere scope met een resultaatverwachting vanwaar uit de consultant of engineer zal gaan werken.
 
Gedurende het project wordt de projectmedewerker gecoacht door de buddy en daarnaast kan er altijd aanvullende kennis, die kan helpen bij het realiseren van het project, opgehaald worden binnen de organisatie van Trento (collega´s). Tussentijds zal de Sr. Business consultant met de projectmedewerker en de evalueren zodat het te verwachten resultaat naar het eind van het project wordt behaald en geborgd. Na afronding van het project presenteert de projectmedewerker de resultaten aan de klant en zal hij/zij de kennis delen in de Trento projectenstructuur en er een kennissessie aan wijden.

Wat betekent werken bij Trento voor jou?
 • Je bepaalt je eigen (steile) leercurve (POP).
 • Je wordt actief gecoacht door een buddy.
 • Je krijgt uitdaging in de vorm van resultaatgerichte projecten.
 • Uitgebreide interne- en externe opleidingstrajecten.
 • Gebruik kunnen maken van onze kennisdatabank (kennis uit projecten verleden, kennissessies en trainingsprogramma´s).
 • Actief bij kunnen dragen aan consultancy trajecten.

Opleidingsmogelijkheden
Aanvullend wordt iedere professional uitgebreide interne en externe opleidingsmogelijkheden aangeboden. Deze mogelijkheden zijn vaak interpersoonlijk en werk gerelateerd van aard. Het aanbod is zeer uitgebreid en varieert van een cursus van enkele dagdelen tot complete Bachelor en Masterstudies.

Passie voor techniek
Doordat onze professionals met grote regelmaat op locatie bij onze opdrachtgevers werken, bewaken wij de interne binding tussen werkgever en werknemers met behulp van verschillende activiteiten, zoals:
 • Periodieke bijeenkomsten;
 • Zowel werk gerelateerde als informele personeelsbijeenkomsten;
 • Kennisbijeenkomsten;
 • Familiedag;
 • Kerstfeest;
 • Uitgebreide interne & externe opleidingstrajecten;
 • Communicatietools (intranet, smoelenboek, kennisbibliotheek en kennismatrix) waardoor collega's vragen of ontwikkelingen online met elkaar kunnen delen.
Interesse gewekt?
Wil jij ook onderdeel uitmaken van ons topteam? Solliciteer dan op 1 van onze vacatures of neem even contact met ons op.