Goede voornemens

Goede voornemens… we doen er bijna allemaal wel aan.

Het nieuwe jaar is inmiddels 2 weken oud en waarschijnlijk zijn veel van die goede voornemens alweer gesneuveld. Uit onderzoek is nl. gebleken dat de meeste goede voornemens het helaas niet tot het einde van januari halen.
Daarom doen we het bij Trento Engineering een beetje anders. Wij doen niet aan goede voornemens maar innoveren het hele jaar door. Zo zijn we het laatste kwartaal van 2019 gestart met het houden van maandelijkse kennissessies. Deze kennissessies zijn bedoeld om onderling kennis uit te kunnen wisselen in een informele setting. Op deze manier blijven wij bij elkaars werk betrokken, kunnen we elkaar helpen en kunnen we van de ervaring van de ander leren.

Op 11 december werd er bijvoorbeeld een mooie casus gepresenteerd over het herinrichten van een supermarkt productielocatie. Op deze locatie worden onderdelen en toebehoren opgeslagen om daarna geleverd te worden aan de productielijn. Deze toevoer is momenteel niet optimaal ingericht en leid tot vertragingen in het proces en verlies van materieel.

Tijdens de kennissessie hebben we in een open discussie overlegd wat de doelstelling is en of deze optimaal geformuleerd is. Samen hebben we bekeken waar de focus in dit project op gelegd dient te worden om de klant zo optimaal mogelijk te bedienen.

Verder hebben we besproken hoe de lijn zo optimaal mogelijk ingericht kan worden. Hierbij kregen we input van verschillende professionals, met expertise in diverse vakgebieden. Hierdoor zijn nieuwe vragen en inzichten naar voren gekomen welk meegenomen zullen worden bij de uitvoering van het project.

Kortom een zeer productieve sessie die nieuwe inzichten opleverde voor zowel de voorzitter als de aanwezigen.Vorige pagina