Gastcollege bij Zuyd Hogeschool Heerlen

Gisteren zijn onze collega´s Harm ten Broeke en Jetske Kehrens bij Zuyd Hogeschool in Heerlen geweest om een gastcollege te verzorgen voor de studenten Technische Bedrijfskunde.
Tijdens dit gastcollege kon er wat meer over Trento als organisatie en werkgever verteld worden. Harm en Jetske vertelden o.a. over de aanpak in het consultancytraject die wij bij Trento hanteren en welke rollen er binnen onze organisatie bestaan.
 
Verder werd er ingezoomd op het soort klanten en projecten dat Trento als consultancybureau voor haar rekening mag nemen, waarbij ook werd ingegaan op de waarde propositie van Trento.
 
Daarnaast werd er a.d.h.v. de DMAIC-methode stilgestaan bij de verschillen tussen de theorie en praktijk. Aspecten die je tegenkomt en waarmee rekening gehouden dient te worden zoals stakeholder management, goed kunnen luisteren, draagvlak creëren, politiek, weerstand en go to the Gemba.

Met dank aan Paul Simonis, die Trento uitnodigde voor dit gastcollege.
 
Wij verheugen ons al op de volgende sessie.
 

 
Vorige pagina